Hack full cf 1080 -One hit Pro Download Code active one hit: f-cf.net_502680755790555
BODY { MARGIN: 8px } .LW-yrriRe { FONT: x-small arial } .MsoNormal { MARGIN: 0px } Hack full cf 1080 -One hit Pro http://www.mediafire.com/?c8xn6esh3l4geel
Code active one hit:
f-cf.net_502680755790555780
Instant Respawn : hack speed repawn
No Fall Damage : không mất máu khi rơi
No Nade Damage : dinh boom không mất máu
No Recoil : không giật 100%
No Reload : liên thanh
NO Delay : thay đạn,chém dao nhanh
Gun Spread : hack gun
Wall Hack : nhìn xuyên tường
Full Bright : nhìn thấy ghost
Cross Hair : nồng nhắm
Speed : tăng tốc độ nhanh như đang cầm búa
Jump Hack : nhảy cao
Master Ghost : ghost tàn hình ngay cả khi di chuyển
See Ghost : hiện ghost
Walk thorugh Wall: đi xuyên tường,độn thổ
Fly Hack : đi trên không
Spy : tàng hình
One Hit : Damage X3,X9,1 hit chết
DOWNLOAD: http://www.mediafire.com/?c8xn6esh3l4geel


SCREENSHOT
.
DOWNLOAD:http://www.mediafire.com/?c8xn6esh3l4geel