Mấy bữa nay em bị lỗi đó mà tìm mọi cách cũng không sử được. Do bị chặn IP. nếu anh Amin biết cách Fake IP để chơi game thì chỉ em với.
Chân thành cảm ơn